Hands on Heling

Tenen lezen

TENEN LEZEN is een methode om zelfkennis op te doen en om karakters en gedragpatronen te analyseren door het interpreteren van de stand en de vorm van de tenen.
Tal van lichaamsdelen weerspiegelen de toestand van het geheel. Iriscopie en voetreflexzones zijn daar voorbeelden van.
Journalist Imre Somogyi ontdekte de betekenis van de verschillende vormen en standen van tenen en hij kon de relaties leggen tussen het beeld dat tenen aanbieden en de karakters en gedragingen van mensen.

Tenen lezen

Bij het tenen lezen letten we op een groot aantal kenmerken zoals afmeting, vorm, stand van de tenen ten opzichte van elkaar, verkleuringen en eelt.
Iedere teen staat voor een eigenschap die zich in een mannelijke en vrouwelijke vorm manifesteert.
Ook wordt een element aan elke teen toegeschreven. Alles heeft met alles te maken.
Om een paar heel grove indicaties te noemen: een forse grote teen staat voor een sterk verbaal vermogen, iemand met ronde tenen is tactisch en vriendelijk, iemand met hoekige tenen daarentegen is recht voor z'n raap. Een lange tweede teen betekent dat iemand ambitieus is.

*

Mensen met kaarsrechte tenen komen voor zichzelf op en laten zich niet onder druk zetten. Het accepteren van druk (ook van slecht passende en te strak zittende schoenen), staat symbool voor iemand die zich confirmeert aan wat anderen vinden.
Dat gedrag vind je altijd terug bij mensen met kromme tenen. Mensen met kromme tenen zijn niet goed bestand tegen de druk die op hen wordt uitgeoefend en produceren dan een "laat maar zitten" houding. Alles is aan de tenen af te lezen. Je kunt je absoluut niet anders voordoen dan je bent. Je kunt jezelf beter leren kennen als je tenen kunt lezen. Je kunt je eigen ontwikkeling volgen en zien hoe je reageert op je omgeving. Je kunt je eigen mogelijkheden, sterke kanten en je minder sterke kanten goed onder de loep nemen. Je kunt gemakkelijk zien hoe het op het emotioneel gebied met je gesteld is.

*

Het computerprogramma TENEN LEZEN is een hulp: als je alle eigenschappen die je bij de tenen aanklikt, komt aan het einde van de "invuloefening" een karakter- en gedragsanalyse uit de printer. Tegenwoordig zijn er pedicures en voetverzorgers die de theorie in hun praktijk gebruiken en is het boek "Tenen lezen" verplichte literatuur op academies voor natuurgeneeswijzen.

*