Hands on Heling

Stoelmassage

Wat is een stoelmassage?

Een STOELMASSAGE is een kortdurende (20 minuten), overal uitvoerbare, zeer efficiënte behandeling voor uw rug, schouders, nek, hoofd en armen. Deze methode is begin jaren '80 in de VS ontwikkeld als middel tegen stress en heeft zijn wortels in de oude Chinese en Japanse geneeswijzen (Shiatsu). Langs de hele lichaam lopen energie bannen. Op iedere baan liggen energie punten. De massage wordt gegeven vanuit een optimale positie op een draagbare ergonomisch ontworpen stoel, waarbij geen olie wordt gebruikt en u zich niet hoeft uit te kleden. U ervaart onmiddellijk de weldadige, vitaliserende en ontspannende werking.

Geef gezelf een schouderklopje op een massagestoel

Voor wie?

Een stoelmassage is voor wie even stil wil staan bij de klachten die veroorzaakt worden door stress en overbelasting.
Voor wie zich wil onthaasten, zijn energie en vitaliteit wil terugvinden en zich uitgeslapen en helder wil voelen.
Voor ieder die zijn welzijn en zelfvertrouwen wil vergroten.

Waar?

Stoelmassage kunt u op uw werkplek krijgen, tussen de bedrijven door.
Ik kom ook naar uw speciale evenement, zoals een congres of bijeenkomst.

 

Uitwerking

Een stoelmassage:

Vijftig plus

Niet alleen mensen die nog actief bij het arbeidsproces betrokken zijn kunnen baat hebben bij stoelmassage. Ook de wat ouderen en vooral zij die niet meer weken krijgen geleidelijk aan steeds minder lichaamsbeweging en zouden zeer veel baat hebben bij een energieversterkende stoelmassage.

Onderzoek

Onderzoek aan de geneeskundige universiteit van Miami toont aan dat werknemers die regelmatig een stoelmassage ondergaan, minder snel vermoeid zijn en beter in staat zijn problemen op te lossen.

stoelmassage

Conclusie

De ervaring leert dat stoelmassage op het werk veel voordelen biedt. Niet alleen voor werknemers, ook voor werkgevers. Minder ziekteverzuim, hogere productiviteit, beter concentratievermogen, meer creativiteit en een positievere werksfeer.

Reacties van cliënten:

"Ik vind het zo fijn dat er iets gedaan wordt voor gezonde mensen. Dat er iets gedaan wordt om de mensen gezond te houden i.p.v. achteraf te repareren" - Catherine

"Iets om naar uit te kijken elke week". - Liane

"Ik ga zitten, ik doe mijn ogen dicht en ik laat het lekker op me af komen". - Otto"

"Ja, ontspannend maar dat zegt natuurlijk iedereen. Het doet me goed. Door elke week te gaan krijg je aandacht voor je lichaam". - Petra

"Ik leef er naartoe en als ik zit voel ik echt dat het weer gaat stromen en als het klaar is kijk ik helderder uit mijn ogen". - Martijn

"Het is zo ontspannend, het prettigste is om niks te zeggen en alle handelingen te volgen". - Maike

"Moment van ontspanning. Ik merk dat als ik niet echt dit moment neem dan ga ik maar door." - Paul

"Even een moment echt voor jezelf." - Astrid

 

Mijn referenties zijn:

Ruigrok | NetPanel
Silodam 1a, 1013 AL Amsterdam
www.ruigroknetpanel.nl 

020 62 385 12

 

Hofmans Associates - Letselschade consultantie
Cornelis Krusemanstraat 75c
1070 AX Amsterdam
Tel. 020-4714004
E-mail: hofmans@hofmans.org
 
 Korn/Ferry international
WTC, Strawinskylaan 545
1077 XX Amsterdam
Tel. 020-7999000
E-mail:info@kornferry.com
Lundbeck B.V.
Hettenheuvelweg 37-39
Postbus 12021
1100 AA Amsterdam
Tel. +31-20-6971901
www.lundbeck.nl
 
RAMI/SMC Pneumatics BV
De Ruyterkade 120
1011B Amsterdam
Tel. +31 (0)20 531 8888
Fax +31 (0)20 531 8880
E-mail: info@smcpneumatics.nl
Website: www.smcpneumatics.nl
 
Theater Instituut Nederland
Herengracht 168
1016 BP Amsterdam
tel: 020 5513309
E-mail: info@tin.nl
Website: www.tin.nl
NS Corporate Communicatie 2035
3500 HA Utrecht
Tel. +31-30 2356445
www.ns.nl
ING, Mr Treublaan 7
1097 DP Amsterdam
The Netherlands
T: 020-5913150
E: Inge.Kramer@mail.ing.nl

 

Het zenuwstelsel, stress en RSI - klachten en massagetherapie

(Huiswerkopdracht opleiding Medishe Basis Kennis)

In mijn werk als Stoelmassagtherapeut in bedrijven is vooral het bestrijden en behandelen van stresssymptomen en de ongezonde pijnlijke gevolgen ervan (zo als RSI -klachten) van groot belang. Ons lichaam reageert op alle dingen die in onze omgeving gebeuren, in geen enkel ander stelsel van ons lichaam komt de samenhang tussen het geestelijke en lichamelijke zo mooi tot uiting als in het hele zenuwstelsel. Als er op het geestelijke niveau door stress stoornissen optreden zal zich dat weerspiegelen in het hele lichaam. Het zenuwstelsel stelt ons in staat uitwendige en inwendige prikkels waar te nemen. En pijn is altijd een signaal van het lichaam om niet te verwaarlozen . Het zenuwstelsel heeft ook hogere functies in de vorm van coördinatie, willekeurige activiteit, geheugen en psychische processen. Waar het zenuwstelsel het zwakst is zullen deze klachten zich het eerste openbaren. Ook vermoeidheid door te lang te werken, het langdurig kijken naar het beeldscherm of bijvoorbeeld slechte nachtrust kunnen de klachten eerder aan het licht brengen. Stress en ongezonde levenswijze zijn dus belangrijk factoren, waardoor het zenuwstelsel extra overprikkeld raakt. Het lichaam bezit twee zenuwstelsels, die, als men gezond is, nauw met elkaar samenwerken, namelijk:
1) Het 'Centrale Zenuwstelsel' (C.Z.S.) staat in dienst van het bewustzijn en de wil. Het verzorgt het contact van de mens met de buitenwereld.en bestaat uit een aantal onderdelen, zoals: de grote hersenen, die met de linker en rechterhersenhelft, de thalamus; het limbisch systeem, dat nauw samenhangt met gevoelens; de frontale hersenkwab, die nauw samenhangt met wat typisch menselijk is; de visuele hersenen achter in het hoofd; de kleine hersenen die nauw samenhangen met de motoriek, en de zenuwen, die van de hersenen  naar en het lichaam en de zintuigen (ogen, oren, huid, neus en tong) en vanuit het lichaam en de zintuigen, voor een groot deel door de ruggengraat, naar de hersenen gaan. al die zenuwen passeren de ' hersenstam' het waak - slaapcentrum. Het zenuwstelsel is opgebouwd uit cellen die ook wel zenuwcellen of neuronen genoemd worden. Bij pijn maken cellen in het weefsel waar de pijn vandaan komt stofjes (onder invloed van cytokinen en mitogenen), die de zenuwuiteinden cellen prikkelen, waardoor een elektrisch signaal ontstaat. Dit signaal wordt dan naar de hersenen gestuurd en daar ontvangen en vertaald als zijnde: PIJN!... Niet leuk, maar goed om erbij stil te staan, dat zonder deze boodschap een heleboel verder mis zou kunnen gaan! Om alles een beetje netjes te laten verlopen, hebben we verschillende soorten neuronen de 'sensorische' of afferente zenuwen. Ze  zetten prikkels om in signalen en geven informatie door vanuit het lichaam en de zintuigen in de meeste gevallen naar de hersenstam en de hersenen. Zo weten de hersenen hoe 'gespannen' of ontspannen de spieren zijn.  De motorische of 'efferente' zenuwen gaan, voor 80 procent, van de rechter- hersenhelft naar het linkerdeel van het lichaam, en van de linkerhersenhelft naar het rechterdeel van het lichaam. Ze sturen signalen en geven prikkels door vanuit de hersenen naar het lichaam, waaronder de spieren, zodat die doen wat ze moeten doen of wat jij vindt dat ze moeten doen .
2) Aangezien bij stress de gevolgen voelbaar zijn door het  hele zenuwstelsel en het hele lichaam, is er ook invloed naast dit centrale zenuwstelsel op het autonome of zelfstandige zenuwstelsel, ( A.Z.S.). Zijn coördinatiecentrum bevindt zich in de hypothalamus  aan de onderkant van de grote hersenen. Deze hypothalamus beïnvloedt ook de hypofyse, een kliertje dat meer dan 30 hormonen afscheidt en alle andere hormoonproducerende klieren in het lichaam controleert, zoals de schildklier, de thymus onder het borstbeen, de alvleesklier links van de maag, de bijnieren vlak boven de nieren en de geslachtsklieren. Het AZS regelt en  controleert alle organen, zoals hart, longen, maag en darmen, nieren, de lever, de bloedcirculatie naar de hersenen, de organen, de spieren en de huid. AZS.  zorgt ervoor dat organen en stelsel, zoals bloedvatenstelsel, het lymfevatenstelsel, de stofwisseling, de ademhaling, enz. buiten de wil om, goed functioneren. Het A.Z.S heeft tot taak het interne milieu constant te houden en de werking van de inwendige organen aan te passen aan de situatie in de omgeving. Alle klachten en ziekten hangen nauw samen met een minder goed tot slecht functionerend AZS.  Het merkwaardige is dat de meeste artsen daar nauwelijks rekening mee houden. Volgens prof. H.  Motoyama worden ook de meridianen gecontroleerd door het A.Z.S. Het is daarom erg belangrijk dat het A.Z.S goed werkt. Hiertoe beschikt het lichaam over twee regelsystemen namelijk . De 'Sympathicus' (de mannelijke kant ) komt in actie als men actief is, werkt, vecht, aanvalt of vlucht en zorgt voor aanpassing van het lichaam aan inspanning en stresssituaties. Door langdurige en grote activiteit raakt deze zenuw uitgeput, wat men vaak ziet bij mensen, die gestrest zijn: stijging van de bloeddruk, versnelling van de ademhaling en een versnelling van de hartslag, Hij bestaat uit twee kabels, die links en rechts van de ruggengraat lopen. Deze beginnen aan de onderkant van de hersenen en eindigen onderaan bij het stuitje. Deze twee kabels lijken op kettingen met kralen. Elke kraal is een zenuwcentrum en heet Ganglion. Vanuit elk ganglion gaan zenuwen, tussen de wervels door, naar de zenuwkabel in de ruggengraat en vandaar naar de hypothalamus. Vanuit elk ganglion gaan ook zenuwen naar alle organen, zoals de hersenen, de ogen, de keel, de longen, het hart, de maag, de lever, de nieren, de alvleesklier, de bijnieren, de darmen, de geslachtsorganen en naar alle spieren en bloedvaten in het hele lichaam en naar de huid, die in segmenten of zones is verdeeld, met daarin de vele bloedvaatjes en zweetkliertjes. Ook gaan er aftakkingen naar de ' botten'. Een koude hand is een eerste aanwijzing dat de sympathicus overactief is, vooral als deze ook klam is. De 'Parasympathicus' (de vrouwelijke kant), hebt een kalmerende invloed, en is bij veel mensen is onderactief, hangt vooral samen met zich ontspannen na inspanning, rust en slaap en maakt dat het lichaam zich herstelt van afvalstoffen, vermoeidheid door middel van verhoging van de darm- en blaasactiviteit, vermindering van de hartslag, daling van de bloeddruk en verlaging van de ademhalingsfrequentie. De parasympathicus hangt ook nauw samen met een goed werkend ' immuunsysteem'. Hij bezit twee regelcentra, binnen in de 'hersenstam' en onder in het 'heiligbeen', de twee plaatsen waar enorm veel mensen over klagen. Vanuit deze twee centra gaan uitlopers van de parasympathicus naar alle delen van het lichaam, dus ook naar de bloedvaten in de hersenen, naar de ogen, de oren, de keel, de longen, het hart, de maag, de darmen. vanuit het 'heiligbeen' gaan uitlopers naar de dikke darm, de blaas, de geslachtsorganen en de huid van onderlichaam, benen en voeten. . Een slecht werkende parasympathicus gaat vrijwel altijd gepaard met spanning in het achterhoofd en met angst wat te maken heeft met zich onveilig voelen en/of te hard werken, zich onvoldoende rust geven of perfectionisme.
Beide delen werken vaak slecht samen en zijn niet in 'balans en en werkt het autonoom zenuwstelsel verre van goed; vrijwel altijd is de sympathicus te actief, wat samenhangt met spanning, nervositeit, en werkt de para-sympathicus minder goed met als gevolg tal van klachten, zoals: nek- en lage rugklachten, slaapproblemen, hartklachten, borstademhaling, gespannen spieren in nek, schouders, rug, enz, borstademhaling, koude handen en/of voeten, bij vrouwen menstruatieproblemen, maag en darmklachten. Het meest algemeen voorkomende klacht is 'zich moe' voelen, 'stress' en zich gespannen voelen. Bij mijn werk en het geven van een stoelmassagebehandeling in bedrijven is naast het herstellen van het evenwicht van het zenuwstelsel en het bestrijden van de gevolgen van stress ook het voorkómen en behandelen van RSI (Repetitive Strain Injury) van groot belang. Het meest bekende voorbeeld is de muisarm en dit heeft niet te maken met de hoeveelheid kracht die men gebruikt bij het bedienen van de muis. De oorzaak ligt in de precisie van de coördinatie die nodig is om de muis te besturen. Ook hier speelt het hele zenuwstelsel een grote rol: als de nek stijf is, kunnen de zenuwen in de nek niet optimaal signalen doorgeven naar de hersenen. Die geven dan weer verminderde informatie naar de spieren, waardoor deze sneller strak gaan staan of sneller verzuren. Andersom, als de spieren door overbelasting niet in goede conditie zijn, kunnen de spieren ook verzuren en de armen en nek verstijven en zo belandt een persoon in een pijnlijke vicieuze cirkel. Zo'n twee miljoen Nederlanders lopen het risico RSI te krijgen en maar liefst één derde van alle werknemers in de ICT-sector heeft last van de spier- en gewrichtsaandoening RSI. Onderzoeksbureaus Astri en VHP Ergonomie maakten onlangs bekend, dat meer dan één op de acht arbeidsongeschikten bij ICT-bedrijven (om precies te zijn: 13%)  vanwege RSI in de WAO zit. RSI is dus een ernstig probleem en reden genoeg om RSI eens onder de loep te nemen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen specifieke en aspecifieke RSI. Specifieke RSI is de vorm waarbij afwijkingen kunnen worden vastgesteld, bijvoorbeeld een verminderde zenuwgeleiding naar de hand ('carpale tunnel'-syndroom). En aspecifieke RSI. Deze laatste vorm komt het meeste voor: in 75% van de gevallen.. RSI is een verzamelnaam voor lichamelijke klachten — een syndroom — waarbij klachten optreden aan nek, schouders, armen, ellebogen, polsen, handen en/of vingers. Het gaat om pijnklachten, krachtverlies, doofheid, tintelingen en onhandigheid, coördinatieverlies en huidverkleuringen. Vooral pezen, spieren, peesscheden, zenuwen, gewrichtskapsels en slijmbeurzen zijn RSI-gevoelige lichaamsdelen. De klachten zijn van dien aard dat ze het normale functioneren in meer of mindere mate aantasten. Ze zijn het gevolg van een periode van overbelasting (langdurig gespannen spieren) van lichaamsdelen, eenzijdig werk, repeterende bewegingen, een slechte houding en stress bevordert de ziekte. Door een continu aanwezige, herhalende overbelasting van een lichaamsdeel of groep spieren verslechtert de doorbloeding van dit deel en kan er op den duur weefselschade ontstaan, waardoor er littekenweefsel ontstaat.... Ook het afklemmen van zenuwen en beschadigingen in het zenuwweefsel door de spanning van spieren of een verkeerde houding van de gewrichten kunnen RSI- klachten veroorzaken en leiden tot pijnproblemen. Sommige spieren zijn van natuur ook minder doorbloed en dus meer gevoelig.  Als de doorbloeding verslechtert, kan de aanvoer van voedingsstoffen en de afvoer van afvalstoffen (melkzuur)  niet — of in onvoldoende mate — plaatsvinden.. Als afvalstoffen niet goed worden afgevoerd, ontstaat er een opeenhoping van deze afvalstoffen (myogelosen) en irritaties in het desbetreffende deel van het lichaam. De pijnreceptoren worden in de spier geprikkeld wat spierpijn oplevert. Deze overprikkeling is ook zichtbaar gemaakt in gebieden in de hersenen van apen (New Scientist, 10 April 2000). Hier werd aangetoond dat gebieden in de hersenen die de hand aansturen en waar het gevoel van de hand wordt waargenomen zich vergroten met RSI. Ook kan die pijn en hypersensitiviteit lang blijven bestaan nadat weefselschade is hersteld of kan zelfs weer optreden zonder enige weefselschade. In dit geval is pijn een manifestatie van pathologische veranderingen in het centrale zenuwstelsel. Deze sensitisatie is meestal geassocieerd met een toename van de exciteerbaarheid van neuronen zodat normale input een abnormale respons geeft. Ondanks het feit dat de pijn aanvoelt alsof het in de periferie ontstaat, is het in werkelijkheid een manifestatie van abnormale sensorische verwerking in het centrale zenuwstelsel.
Het is daarom belangrijk voor preventie voor RSI en stressklachten dat mensen ontspannen hun werk doen en periodiek enige tijd rust krijgen. Regelmatig stoelmassage op het werk is dus geen luxe en maakt spanningen en overbelasting in de spieren bewust en weer los. Het bevordert de doorbloeding en geeft de nodige ontspanning, zodat de bloedvaten zich kunnen verwijden en dus de afvalstoffen beter afgevoerd worden en geeft verlichting van pijnen. De Engelse arts Head ontdekte dat het mogelijk is het AZS beter te doen werken door de zenuwen in de huid te prikkelen, onder andere door ' druk' en ' warmte'. Ook door specifieke rekoefeningen, en door gebruik te maken van deze oosterse Shiatsu-massagetechnieken kunnen het hele lichaam, het zenuwstelsel en onze spieren in fijne harmonie beter hun werk doen.