Hands on Heling

Shantala babymassage

Achtergrond

De Franse dokter Leboyer, o.a. bekend van de eerste onder-water bevallingen, kwam in India in contact met de SHANTALAMASSAGE. Daar is het heel gewoon dat baby's door hun moeders dagelijks worden gemasseerd. Deze vaardigheid wordt van moeder aan dochter doorgegeven. Dr. Leboyer is alom bekend om zijn kindvriendelijke aanpak. Hij was van mening dat ouders, naast alle hygiënische verworvenheden van deze moderne tijd, hun kroost ook warmte en geborgenheid dienen te geven, zodat ze kunnen opgroeien tot emotioneel evenwichtige mensen

shantala babymassage

Voor wie is babymassage bedoeld?

Babymassage is bedoeld voor één ouder of verzorger en zijn/ haar baby die tussen de 4-6 weken tot 9 maanden oud is.


Wat hebben baby’s en ouders aan massage?

Baby’s kennen maar één taal: lichaamstaal.

Babymassage versterkt het gevoelsmatige contact tussen ouders/verzorgers en hun baby. Beiden ervaren rust, ontspanning en plezier. Babymassage geeft je baby een gevoel van geborgenheid, veiligheid en zelfvertrouwen. Door aanraken, knuffelen, wiegen en vasthouden stimuleert de massage de huid, de spieren, de stofwisseling van alle organen en de ontwikkeling van de zintuigen en coördinatie.

Masseren.

Hoewel in de meeste gevallen moeder en kind elkaar zonder woorden aardig begrijpen, kun je via de babymassage toch iets extra’s toevoegen, iets wat van onschatbare waarde is. Door de baby regelmatig te masseren worden de zintuigen van het kindje geactiveerd, slaap- en eetritme verbeteren. De ongemakken van eventuele darmkrampjes kunnen beter opgevangen worden, als je geleerd hebt om daarmee om te gaan. Baby's die veel huilen en/of erg onrustig zijn, worden door de massage gerustgesteld en ontspannen. Baby's die overstrekt zijn, hebben ook duidelijk baat bij regelmatige massage.

Baby’s met lichamelijke klachten.

Ook huilbaby’s en baby’s met lichamelijke klachten of slaapproblemen kunnen baat hebben bij babymassage. Voor baby’s met een moeilijke start – bijvoorbeeld door vroeggeboorte, adoptie of een handicap – kan babymassage het hechtingsproces ondersteunen.

Studies uitgevoerd aan de universiteit van Miami Medical School, hebben aangetoond dat prematuren, die dagelijks werden gemasseerd, 47 % meer in gewicht toenamen dan zuigelingen die niet werden gemasseerd.

Onderzoek: Babymassage ­ Gewichtstoename ­ Slaap ­ Neonatologie

Stabiele, te vroeg geboren baby¹s nemen meer in gewicht toe en slapen minder na vijf dagen massagetherapie

In Florida is een studie uitgevoerd naar het effect van 5 dagen massagetherapie op de toename in het gewicht en het slaap-/waakgedrag van stabiele, te vroeg geboren baby¹s in een ziekenhuissetting. De 16 baby¹s in de experimentele groep kregen 3x daags gedurende 15 minuten een massage, die bestond uit het strelen van het lichaam en het bewegen van passieve ledematen. De controlegroep was op vergelijkbare wijze samengesteld, telde ook 16 baby¹s, maar kreeg geen massage.
De baby¹s in de experimentele groep vertoonden gemiddeld 53% meer gewichtstoename dan de baby¹s in de controlegroep. Ook sliepen zij aan het einde van de behandelperiode van 5 dagen minder uren op een dag en waren zij meer aan het soezen.
De onderzoekers concluderen dat gezonde prematuren al gebaat zijn bij een massage gedurende 5 dagen en niet noodzakelijkerwijs van 10 dagen, zoals uit eerdere studies was gebleken. Voorts wijzen zij op het kostenbesparende aspect van een dergelijke massage.
[Dieter JN, Field T, Hernandez-Reif M, Emory EK, Redzepi M, Stable preterm infants gain more weight and sleep less after five days of massage therapy, Journal of Pediatric Psychology, 28 (6), Sep 2003, 403-11]